MAUN’de İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı Sempozyumu Tamamlandı

MAUN’de İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı Sempozyumu Tamamlandı
12 Ekim 2022 13:22 | Son Güncellenme: 12 Ekim 2022 13:23
230

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) İslami İlimler Fakültesi, İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı sempozyum serilerinin sonuncusu olan dördüncü seriyi çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Bu serinin ilki 26-28 Nisan 2019, ikincisi (Klasik Dönem: M. VII-XII. Yüzyıllar Arası) 7-8 Aralık 2020, üçüncüsü (XII-XIX. Yüzyıllar Arası) 28-29 Mayıs 2021, dördüncüsü (Modern Dönem) 7-8 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Miladi XII-XIX. yüzyıllar arasını merkeze alan üçüncü sempozyumda toplam 15 oturum gerçekleştirilmiş ve bu oturumlarda 48 ayrı tebliğ sunulmuştu. “İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı-III” başlığı altında toplanan bildiriler yine İSAV’ın katkıylarıyla İlbey Yayınları tarafından basıldı. Modern Dönemi baz alan sonuncu sempozyum ise 13 oturumda gerçekleştirildi. Online olarak yapılan bu oturumlara 37 akademisyen bildirileriyle katkı sundu.

İslami İlimler Araştırma Vakfı’nın (İSAV) destekleriyle gerçekleştirilen dördüncü sempozyumun selamlama konuşmalarını İslami İlimler Fakültesi Dekanı Murat Serdar ve Muş Alparslan Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat gerçekleştirdi. Sempozyumun açılış konferansını ise İslâm Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez yaptı.

Mehmet Görmez, eleştiri usulü ve ihtilaf ahlakını Kur’ân ve sünnetteki veriler bağlamında temellendirerek konuşmasına başladı. Daha sonra modern dönemde eleştiri usulü ve ihtilaf ahlakıyla ilgili temel sorunlara atıf yaparak bu konuda Müslümanların önünü açacak bir usulün nasıl geliştirileceği ve temel ilkelerin ne olduğu konusu üzerinde durdu. Toplamda 13 oturumda gerçekleştirilen sempozyuma Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh, İslam Tarihi, Tasavvuf ve Felsefe alanlarında 37 akademisyen bildirileriyle katkı sundu. Yoğun katılımların olduğu oturumlarda dinleyiciler de soru-cevap bölümünde düşüncelerini dile getirme ve soru sorma imkânı buldu.

Eleştiri kültürü ve tahammül ahlakı konusunun önemiyle ilgili gerek kamuoyundan gerekse akademisyenlerden gelen talepleri değerlendiren Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü ve İslami İlimler Fakültesi yönetimi, İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı konusunun toplamda 4 aşamalı bir seri şeklinde ele almanın yararlı olacağı kanaatine ulaşmıştı. Özellikle Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, sempozyumların dönemlere ayrılarak İslam düşüncesinin tamamını kuşatacak şekilde gerçekleştirilmesine hem öncülük etti hem de gerekli bütün imkanları seferber etti.

İslam medeniyetinin geniş bir coğrafyayı, uzun bir tarihsel dönemi ve sayısız insan topluluğunu içine alan hinterlandını dikkate aldığımızda, İslam düşüncesinin ve bu çerçevede ortaya çıkan ilimlerin her alanda dünya kültür mirasına eşsiz bir koleksiyon kazandırdığını söyleyebiliriz. Bu koleksiyonun eleştiri kültürü ve tahammül ahlakına dair barındırdığı birikimi keşfetmeye dönük çabaların hem İslam dünyasında yaşanan ihtilaf ve çatışmalara hem de insanlığın içine düştüğü kaos ve çalkantılara müstesna bir rehberlik sunacağı sempozyumun en temel hedefi olmuştur.

Sempozyumun kapanış oturumunun konuşmalarını Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Prof. Dr. İbrahim Kutluay, Prof. Dr. Recep Aslan ve Doç. Dr. Hüseyin Kurt yaptı.

Fethi Ahmet Polat, hakikat tekelciliği meselesi üzerinde durdu. Ayrıca hakikati tekelinde tutmak isteyenlerin zorlanınca farklı tekelleri bir araya getirip hakikat karteli oluşturma ideallerine vurgu yaptı. Eleştiri olmadığında bir süre sonra insanlar kendisinin hakikatin temsilcisi olduğunu görmeye başladıklarını ve hakikatin herkesi yakalayan ve etkileyen gücüne inanıldığı takdirde hakikatin tekelciliğinden ve hakikatin kartelciliğinden kurtulunacağını belirtti. Polat, sempozyumların devam ettirilmesi fikrinde olduğunu belirtti.

İbrahim Kutluay, düzenlenen dört sempozyumla birlikte İslam düşüncesinde eleştiri kültürü ve tahammül ahlakıyla ilgili sahip olunan birikimin keşfedildiğini ancak daha yolun başında olunduğunu ve ileride akademinin farklı mecralarında bu konunun değişik yönleriyle ele alınması gerektiğini belirtti.

Recep Aslan bu sempozyumun diğer sempozyumların mütemmimi kabilinden olduğunu belirtti. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de Kitap ve hikmetin beraber kullanılmasına dikkat çekerek buradaki hikmetin, hakikatin izini sürmek olduğu ve bu sempozyumların bizi hakikatin izini sürmeye götürdüğü vurgusunda bulundu. Aslan bu sempozyumların başka bir isim adı altında yeniden başlatılması önerisini sundu.

Hüseyin Kurt, İslami disiplinlerin yeniden yorumlanması ve İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinin ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılması görüşünde olduğunu ifade etti.

Sempozyum İslami İlimler Dekanı yardımcısı Doç Dr. Cahit Karaalp, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Murat Serdar ve Muş Alparslan Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın teşekkür konuşmaları ile son buldu.

Muş haberleri ve son dakika muş haber sitesi. Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto ilçelerinin 49 Muş Gazetesi güncel haberleri.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.